Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılı içinde hastanelere kamu personeli alımı hakkında açıklamalar geldi. Yapılmış olan açıklamalarda bakanlık bünyesine 18 bin adet personel alımı için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Kamu Personeli Alımı 17.09.2020, 09:59 18.09.2020, 11:04
Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılı içinde hastanelere kamu personeli alımı hakkında açıklamalar geldi. Yapılmış olan açıklamalarda bakanlık bünyesine 18 bin adet personel alımı için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Sağlık Profesyonelleri Platformu Başkanı olan Aras Ali Altıntaş, yapmış olduğu açıklamada Sağlık Bakanlığı 'nın kendi bünyesine 18 bin personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Sağlık Profesyonelleri Platformu Başkanı olan Aras Ali Altıntaş yaptığı açıklamalarda kadro dağılımlarının kısa sürede belli olacağını açıkladı.

OCAK AYINDA YENİ ALIM YAPILACAK

Aras Ali Altıntaş açıklamalarında Ocak ayında yeni bir alım için hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Aras Ali Altıntaş, Sağlık Bakanlığının 18 bin kamu personeli alımı yapılacağını söyledi.

GENEL ATAMA MI YOKSA SADECE PANDEMİ HASTANELERİNE Mİ?

Aras Ali Altıntaş yapmış olduğu açıklamalarda söz konusu olan alımlarının genel atama şeklinde yapılacağını , Türkiye geneli alımın beklendiğini söyledi. 

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVLERİ

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlenmiştir.  Bakanlığın görevi; herkesin

bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda Bakanlık;

a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi,

b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,

c) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi,

ç) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi,

d) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi,

e) İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması,

f) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetir ve politikaları belirler.

Bakanlık bu amaçla;

a) Strateji ve hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve koordinasyon yapar.

b) Uluslararası ve sektörler arası işbirliği yapar.

c) Rehberlik, izleme, değerlendirme, teşvik, yönlendirme ve denetleme yapar, müeyyide uygular.

ç) Acil durum ve afet hallerinde sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür.

d) Bölgesel farklılıkları gidermeye ve herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlamaya yönelik tedbirler alır.

e) İlgili kurum ve kuruluşların insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörler ve sosyal belirleyicilerle ilgili uygulamalarına ve düzenlemelerine yön verir, bunu teminen gerekli bildirimleri yapar, görüş bildirir ve müeyyide uygular.

f) Görevin ve hizmetin gerektirdiği her türlü tedbiri alır.
 

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
pakize fişekçi 5 ay önce
bende calişmak istiyorum