Sağlık Bakanlığı 12 Kamu Personeli Alımı

Sağlık Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan ilana göre sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 12 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylarıyla haberimiz içeriğinde…

Kamu Personeli Alımı 02.06.2020, 10:45 20.06.2020, 12:25
Sağlık Bakanlığı 12 Kamu Personeli Alımı

Resmi Gazete’de yayınlanan ilan kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yüksek maaşla 12 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlgilenen adaylar için başvurular başlamış olup son başvuru tarihi 19 Haziran 2020 olarak ilan edilmiştir.

Başvuru Genel Şartları Neler;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

2- Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunması,

3- B bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

4- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, “Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır maddesi yer verilmiştir.

5- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemesi gerekmekte,

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmesi istenmekte.

7- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi; Başvurular başlamış olup 19 Haziran 2020 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak birimine şahsen başvuru yapabileceklerdir. Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, istenilen belgeleri aynı adrese kargo ya da posta yolu ile gönderebilecekleri duyurulmuştur.

Daha detaylı bilgi için ilan kılavuzunu inceleyiniz.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)