Rektörlük 80 Temizlik Personeli Alacağını Duyurdu

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalıştırmak üzere 80 personel alacağını duyurdu. 1 haziran son başvuru tarihi. başvuru şartları ve detaylar haberimizin içeriğinde...

Kamu Personeli Alımı 31.05.2020, 11:56 20.06.2020, 12:26
Rektörlük 80 Temizlik Personeli Alacağını Duyurdu

Gaziantep Üniversitesi 80 Temizlik Görevlisi Alacağını Duyurdu!

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı kılavuzda 80 sürekli temizlik personeli alacağını açıkladı. Açıklamaya göre işçiler yapılacak kura ile seçilecek. Kura sonuçları işkur üzerinden açıklanacak.

Başvuru şartları;

1.     2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe  Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak
2.     18 yaşını tamamlamış olmak
3.     İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip  olmak
4.      Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.        
5.      Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
6.      Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak
7.      Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
8.      Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak
9.      Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
10.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.
11.    İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

Başvuru Yeri ve Tarihi;

28.05.2020-01.06.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden veya e-devlet üzerinden yapılacaktır. ilana İŞKUR internet sitesinden "00005505958" kodu ile ulaşılabilir. 

Kura İşlemleri ve Sonuçların Açıklanması

İŞ-KUR tarafından Gaziantep Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen unvan sayısının 4 (dört) katı kadar 16/06/2020 tarihinde saat:10:00’da noter huzurunda çekilecek kura ile aday belirlenecektir. Kura çekimi Gaziantep Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda yapılacaktır. Adaylar kura  çekimini youtube adresinden canlı olarak izleyebileceklerdir. Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde mülakat sınav tarihi ile birlikte ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)