Özel Sektör Çalışanlarına İkramiye Müjdesi

TBMM’ye çok önemli bir kanun teklifi verildi. Bu verilen kanun teklifi ile özel sektör işçilerine 2 bayramda da asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilmesi için verildi.

Kamu Personeli Alımı 17.12.2020, 13:57
Özel Sektör Çalışanlarına İkramiye Müjdesi

Özel Sektör Çalışanlarına İkramiye Müjdesi

TBMM’ye çok önemli bir kanun teklifi verildi. Bu verilen kanun teklifi ile özel sektör işçilerine 2 bayramda da asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilmesi için verildi.

TBMM’ye bir kanun teklifi verildi ve 10 milyondan fazla özel sektör emekçisini ilgilendiren bu kanun teklifin içeriğinde ikramiye verilmesi istendi.

CHP İzmir Milletvekili olan Kani Beko tarafından TBMM'ye verilmiş olan teklif Özel Sektör kuruluşlarında çalışmakta olan İşçilere Bayram Harçlığı Ödenmesi için kanun teklifi verildi.

Her sene 2 bayramda da özel sektör çalışanlarına asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesi teklif edilmiş bulunmakta.

TEKLİFİN ÖZETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen kanun teklifinin özeti ise şöyle oldu:

"Teklif ile; özel sektör iş yerlerinde çalışanlara yılda iki kez net asgari ücret tutarında Bayram Harçlığı verilmesi ve bu harçlığa ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır."

KANUN TEKLİFİNİN MADDESİ

Söz konusu kanun teklifi ise şöyle oldu:

Madde 1- 4/7/1956 tarih ve 6772 sayılı devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılması ve 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun 2 nci maddesinin kaldırılması kanun kapsamında iş kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve iş kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimseler hariç olmak üzere özel sektör işyerlerinde 4857 sayılı iş kanuınu 5953 sayılı kanun ve 854 sayılı kanun kapsamında çalıştıranlara, ücret sistemleri ne olursa olsun, bayramın içinde bulunduğu ayda çalışmak şartıyla , Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödeme tarihinde yürürlükte olan net asgari ücret tutarında bayram harçlığı ödenir. Ancak toplu iş sözleşmesi veya iş akdi gereği olarak işveren tarafından ikramiye veya başka bir ad altında bayram harçlığı ödemesi yapılıyosa bu işçilere ayrıca bayram harçlığı ödemesi yapılmaz.

TEKLİF KABUL EDİLİRSE

Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan kanun teklifi eğer kabul edilirse TBMM Genel Kuruluna gönderilecek.

Verilmiş olan teklif oylamalar sonucunda kabul edilirse özel sektör çalışanlarına her dini bayram öncesinde asgari ücret düzeyinde bayram harçlığı verilecektir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)