OHAL Komisyonu Sadece Kurum Kanaati Olan Dosyada Kararını Verdi

OHAL Komisyonu kamu görevinden ihraç edilen Çalışma Bakanlığı eski personeli hakkında sadece kurum kanaatine dayanarak ret verdi.

OHAL Komisyonu Sadece Kurum Kanaati Olan Dosyada Kararını Verdi

Çevre Araştırması
672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan bir kişi göreve iade için OHAL Komisyonu'na başvurdu. Komisyon kişi hakkında bilgi ve belgeleri topladı. Ancak sadece kurumu tarafından yapılan soruşturmada kişi aleyhine bilgilere ulaşıldı. Bu bilgilerde ise güvenilir kaynaklardan edinilen çevre araştırmasına göre FETÖ ile iltisaklı olduğu ileri sürüldü. Ancak karar gerekçesinde ne bu güvenilir kaynakların kimler olduğu ne de iltisak gerekçesi sayılan hususlar belirtilmedi. 

OHAL Komisyonu böylelikle hakkında sadece kurum kanaati olan birisi hakkında kararını vermiş oldu. Ancak tüm kurum kanaati olan dosyaların ret alacağı anlamına da gelmemektedir. Nitekim daha evvel kurum kanaati olumsuz olmasına rağmen görevine iade edilen personeller de görülmüştü.

Soruşturma Bilgisi
Başvurucu hakkında herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma bilgisinin paylaşılmaması da dikkatleri çekti. Zira komisyon takipsizlik ya da beraat alındığını veyahut da kişi hakkında soruşturma dahi açılmadığını ret ve kabul kararlarında belirtiyordu. Başvurucu kişi kararın kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine dava açabilecektir. Bu sürenin kaçırılması durumunda hak kaybı yaşanması söz konusu olabilecektir. Ayrıca OHAL Komisyonu kararlarına karşı sadece Ankara'daki idare mahkemelerine dava açılabileceğini de unutmamak gerekir.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE