KVKK Memur Alımı Başladı

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavıyla memur alımı yapılacak.

Kamu Personeli Alımı 26.07.2020, 19:36
KVKK Memur Alımı Başladı

KVKK Memur Alımı Başladı

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavıyla memur alımı yapılacak.

KVKK'dan konuya ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, memur alımıyla ilgili , "Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. derece kadrolarda görev yapmak üzere;

24 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2018 ve 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 13/09/2020 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır.

Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır." denilmiş, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak uygulanacağı kaydedilmişti.

İlgili sınava başvuru yapmak isteyen adayların KPSS şartının yanı sıra mezuniyet ve diğer şartları da dikkatle incelemesi gerektiğine vurgu yapılan resmi duyuruda, adayların; "Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme, Elektronik, Elek rik Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği" bölümlerinden mezun olması gerektiği kaydedildi.

Başvuru Genel ve Özel Şartları Aşağıdaki Gibi Oldu:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 75 puan ve üzerinde puan almış olmak,

3. Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),

En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP38 grubu için),

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için),

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen " Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),

2020 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1985 tarihinden sonra doğanlar)

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)