KPSS'siz TRT iş başvuruları başladı

KPSS'siz TRT personel alım ilanları başladı. TRT tarafından 15 farklı meslekte yeni personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda KPSS şartı aranmadığı bildirildi.

Kamu Personeli Alımı 29.07.2020, 13:01 29.07.2020, 23:13
KPSS'siz TRT iş başvuruları başladı

KPSS'siz TRT iş başvuruları başladı

KPSS'siz TRT personel alım ilanları başladı. TRT tarafından 15 farklı meslekte yeni personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda KPSS şartı aranmadığı bildirildi.

TRT bünyesinde çalışacak adaylar için başvuru şartları arasında adayların tecrübeli olması gerektiği aranmadığı bildirildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4. 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

6. Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlemeiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

TRT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLAR

1. 18 Yaşından büyük olmak.

2. Verilecek görevi yaparken herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

3. Belirtilen alım ilanlarında gerekli şatları sağlamak,

4. Belirtilen dilleri akıcı ve düzgün konuşmak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)