KPSS'siz 1451 Personel Alımı Yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu ilanları sayfası üzerinden 14 Temmuz 2020 tarihli kamu ilanları yayımlandı.

Kamu Personeli Alımı 17.07.2020, 12:40 18.07.2020, 00:31
KPSS'siz 1451 Personel Alımı Yapılacak

KPSS'siz 1451 Personel Alımı Yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu ilanları sayfası üzerinden 14 Temmuz 2020 tarihli kamu ilanları yayımlandı.

Yayınlanan ilanlarda KPSS şartı gerekmeden personel, işçi, Mühendis, Öğretmen, Zabıta ve memur alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu suçlarından mahkum olmamak.

Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu ilanları sayfası üzerinden yayınlanan ilanlar aşağıdadır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)