Kocaeli Üniversitesi Personel Alımı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin çeşitli birimlerine 20 personel alımı istihdam edileceğini yer alıyor.

Kamu Personeli Alımı 27.07.2020, 15:54 28.07.2020, 09:23
Kocaeli Üniversitesi Personel Alımı

Kocaeli Üniversitesi Personel Alımı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin çeşitli birimlerine 20 personel alımı istihdam edileceğini yer alıyor.

Başvuru Tarihleri

Kocaeli Üniversitesi 20 Öğretim görevlisi alımı başvuru tarihleri ise 24 Temmuz tarihli Resmi Gazete ile başlamış olup 15 günlük resmi süre sonu olan 8 Ağustos 2020 mesai saati bitimine başvuruş süresi doluyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurular hiçbir suretle işleme alınmayacağı açıklandı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4. 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

6. Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlemeiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

Kocaeli Üniversitesi 35 Öğretim Görevlisi Başvuru Yerleri

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar,

http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kocaeli Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak olup postada gerçekleşebilecek gecikmelerden üniversite kesinlikle sorumlu olmayacağı açıklandı. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)