Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 65 Bin Lira Verilecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamalarda kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara 65 bin Lira hibe desteği için sağlandığını belirterek, yeni hibe desteği için başvuruların sürmekte olduğunu söyledi.

Kamu Personeli Alımı 06.12.2020, 11:56 06.12.2020, 19:08
Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 65 Bin Lira Verilecek

Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 65 Bin Lira Verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamalarda kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara 65 bin Lira hibe desteği için sağlandığını belirterek, yeni hibe desteği için başvuruların sürmekte olduğunu söyledi.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. 65 bin Lira hibe desteği için İŞKUR’a kayıtlı olmak

2. 65 bin Lira hibe desteği için Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,

3. 65 bin Lira hibe desteği için 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. 65 bin Lira hibe desteği için Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

5. 65 bin Lira hibe desteği için Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

6. 65 bin Lira hibe desteği için İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

7. 65 bin Lira hibe desteği için Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

8. 65 bin Lira hibe desteği için Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

9. 65 bin Lira hibe desteği için Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

10. 65 bin Lira hibe desteği için Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)

TOPLAMDA 65 BİN TL HİBE

Kendi işini kurmak isteyen kişilere yapılacak destek ödemeleri, başlıklar şeklinde şu şekilde verildi:

Kuruluş İşlemleri Desteği:

65 bin Lira hibe desteği için İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,

İşletme Gideri Desteği:

65 bin Lira hibe desteği için Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,

Kuruluş desteği:

65 bin Lira hibe desteği için Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)