Kamuya Personel Alımı Başvurusu Başladı

Kamuya personel alımı yapılacak. 3 üniversiteye yapılan personel alımının başvuru bilgileri haber içeriğimizde

Kamu Personeli Alımı 20.07.2020, 21:24 21.07.2020, 00:23
Kamuya Personel Alımı Başvurusu Başladı

Kamuya Personel Alımı Başvurusu Başladı

Kamuya personel alımı yapılacak. 3 üniversiteye yapılan personel alımının başvuru bilgileri haber içeriğimizde.

3 üniversiteye 50 KPSS ile büro memuru, şoför, mühendis ve personel alımı.

Batman Üniversitesi

Batman Üniversitesi resmi internet sayfası www.batman.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen veya mail yoluyla (personel@batman.edu.tr) başvurular yapılacak.

1-Başvuru Formu

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi.

4- Nitelikler bölümünde istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları.

5- SGK Hizmet Dökümü. 6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

7- 1 adet vesikalık fotoğraf. 8- Yabancı Dil Puanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

İlan Başvuru Tarihleri: 20 Temmuz – 7 Ağustos 2020 (hafta sonu ve bayram tatilinde başvuru alınmayacaktır.) Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 14 Ağustos 2020 Başvuru Şekli: www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir

1. Başvuru formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2. 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

3. Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (ön yüzü)

5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 8. Özel şartlarda istenen diğer belgeler ( SGK Hizmet Dökümü, Sertifika v.s.)

ÖZEL ŞARTLAR ve BAŞVURU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü

Başvuru http://www.sbu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu’nun bilgisayar ortamında doldurularak 15 gün içinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine şahsen yapılması ile gerçekleştirilecek.

1. Başvuru Talep Formu

2. 2018 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi

3. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

4. İkametgâh Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

6. İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü (Adaylardan istenilen iş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalıdır.)

7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

9. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar.

10. Fotoğraf (2 Adet)

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4. Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlemeiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması

6. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

8. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9. Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Orta Öğretim Mezunları için 2018 KPSS P94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)