Kamu Üniversitesine 7 Unvanda Sözleşmeli 46 Personel Alımı

Kamu üniversitesi bünyesine dahil etmek üzere 7 unvanda 46 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete’de yayımladı.  Başvuru şartları ve kılavuzu haberimizde…

Kamu Personeli Alımı 19.06.2020, 01:13 20.06.2020, 11:51
Kamu Üniversitesine 7 Unvanda Sözleşmeli 46 Personel Alımı

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilana göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü istihdam etmek üzere 7 unvanda 46 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 2018 KPSS (B) grubu ve KPSS P93 türünü esas alarak başvuru yapacak olan adaylarına belirtti.

GENEL ALIM ŞARTLARI

- Türk Vatandaşı olmak, 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak, 

- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak. 

- 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak. 

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kılavuzu İçin Tıklayınız

KamuPersoneliAlimi. Net  Android Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel haberlerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

KamuPersoneliAlimi.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

 Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)