Kamu Üniversitesi En Az Lise Mezunu Kamu Personel Alımı

Yayımlanan duyuruda Ankara Üniversitesinin KPSS şartsız en az lise mezunu 557 personel alacağını duyurdu. Detayları haberimizde…

Kamu Personeli Alımı 12.06.2020, 11:38 21.06.2020, 23:56
Kamu Üniversitesi En Az Lise Mezunu Kamu Personel Alımı

Gece geç saatlerde yapılan duyuruya göre KPSS şartsız ve 50 KPSS puanı ile personel alımı yapacağını duyuran Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlkin esasların Ek 2. maddesine göre üniversite bünyesine yapılacak personel alımında başvuru bilgileri şu şekilde sıraladı:

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

AÇIKLAMALAR

http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (2)
Ercan 1 yıl önce
Ptt iş başvurusu yapmak istiyorum
Hatice 13 ay önce
PTT iş başvurusu yapmak istiyorum