Kamu Üniversitesi 5 Unvanda 50 Sağlık Personeli Alımı

657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversite Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam edilmek üzere KPSS-B gurubu ile 5 unvanda 50 sözleşmeli sağlık personeli alımı. Tüm detaylar ve ilan kılavuzu haberimizde…

Kamu Personeli Alımı 03.05.2020, 02:05
Kamu Üniversitesi 5 Unvanda 50 Sağlık Personeli Alımı

Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Başvuru Şartları Neler:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde 

- 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için yukarıda unvanları ve özel şartları bulunan 5 unvanda 50 sağlık personeli alımı için Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün yayınlamış olduğu ilan kılavuzuna ulaşarak tüm detaylar bulunmaktadır.

Fırat Üniversitesi sağlık personeli alımı ilan kılavuzunu inceleyiniz.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)