Kamu Üniversitesi 3 Unvanda Sürekli 21 Kamu İşçisi Alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün İŞKUR üzerinden yayımladığı ilana göre 3 unvandan daimi çalıştırılmak üzere 21 kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. Detayları haberimizde…

Kamu Personeli Alımı 16.06.2020, 12:03 20.06.2020, 12:12
Kamu Üniversitesi 3 Unvanda Sürekli 21 Kamu İşçisi Alımı

Kamu Üniversitesinin bünyesinde sürekli olarak çalıştırmak üzere sürekli 21 kamu işçisi alımı yapacağını İŞKUR üzerinde duyurdu. İstihdam olanağı oluşturan kamu üniversitesine alınacak meslek grupları şöyle; 17 Temizlik Görevlisi, 1 İnşaat Boyacısı, 3 Hayvan Bakıcısı olmak üzere 21 kişiyi kadrolarına katacaklarını belirttiler.

GENEL ALIM ŞARTLARI

1- Türk vatandaşı olmak.

2- Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak. 

3- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 

6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

9- Açılan pozisyonlara (temizlik görevlisi- inşaat boyacısı/boyacı-hayvan bakıcısı) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

10- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 

11- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

12- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

13- Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. Birden fazla pozisyona müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.

14- İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak.

Afyon Kocatepe Kılavuzu İçin Tıklayınız

KamuPersoneliAlimi. Net  Android Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel haberlerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

KamuPersoneliAlimi.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

 Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)