Kamu Üniversitesi 120 Personel Alımı Yapıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli 120 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi

Kamu Personeli Alımı 18.07.2020, 16:23 18.07.2020, 19:04
Kamu Üniversitesi 120 Personel Alımı Yapıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 120 Personel Alımı Yapıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli 120 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi

Üniversite tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfasında yayımlanan duyuruda. 120 sözleşmeli personel istihdam edileceği verildi. KPSS şartsız ve KPSS puan sınırı olmadan yapılan sözleşmeli kamu personeli alımında adayların internet üzerinden başvurularını iletmesi gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3. Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),

4. Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018 KPSS Lisans, 2018 KPSS Ortaöğretim ve 2018 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,

6. Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir

Müracaat etmek isteyen adayların aşağıdaki evraklarla bilrikte başvurusunu  https://w3.beun.edu.tr/ adresine yapması gerekmektedir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)