Kamu Kurumuna KPSS'siz Memur Alınacak

Çevre bakanlığı yayınladığı iş ilanında kurum içinde görevlendirilmek üzere Satınalma ve Çevre ve Sosyal Hizmetler Uzmanılğı kapsamında personel alımı yapılacağını açıkladı.

Kamu Personeli Alımı 01.08.2020, 16:59
Kamu Kurumuna KPSS'siz Memur Alınacak

Kamu Kurumuna KPSS'siz Memur Alınacak

Çevre bakanlığı yayınladığı iş ilanında kurum içinde görevlendirilmek üzere Satınalma ve Çevre ve Sosyal Hizmetler Uzmanılğı kapsamında personel alımı yapılacağını açıkladı.

Başvuru Özel Şartları

1. Satın Alma Uzmanı personeli kadrosu yayınlanan şartları.

2. Mühendislik fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ekonomi ve İşletme mezunu

3. 5 yıl deneyim şartı

4. Dünya bankacılık ve takip sistemlerine dair aktüel bilgilere sahip olması

Sosyal Hizmetler Uzmanı alımı şartları

1. Çevre Mühendisliği alanında lisans yapmış olması.

2. 5 yıl tecrübeye sahip olması

İstihddam edilecek olan adaylar Energy Efficiency in Public Buildings Project (EEPBP)  yani Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesinde görevlendirilecekler.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak.

2. On sekiz 18 yaşını doldurmuş olmak, otuz beş 35 yaşından gün almamış olmak.

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4. 5237 numaralı TCK 53 üncü maddesi içinde yazılan vakitler bitmiş ve hükmün bildirilmesi geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile

5. Bilerek yapılan bir suçtan ötürü 1 sene veya daha çok hapis cezasına mahkûm olmamak.

6. TCK 53’üncü maddesi içinde belirtilen vakitler geçmiş bile olsa; bilerek yapılan bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

7. Anayasal düzene, ve bi tabi özel hayata ayrıca hayatın gizlilik alanına, cinsel ve aile hayatı içerikli dokunulmazlıklara karşı suçlar ile birlikte uyuşturucu ve kanun dışı madde suçlarından haklarında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8. Görevlerini gerçekleştirmeye engel olacak beden ve ruhi hastalığı ve engeli olmamak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARİHÇESİ

Çevre Bakanlığı’nın ayrıca ondan önce görev yapan Çevre Bakanlığı’nın, gerekse Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın ayrıca bir önceki dönemde ayrıca görev yapmış olan Bayındırlık Bakanlığı ve tabii ki Nafıa bakanlığı ve Nafıa geçmiş dönemlerde devletimize bir çok kayda değer hizmetleri olmuştur.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

1848 yılında göreve başlayan Bayındırlık Bakanlığı, 26.05.1934 tarihinde 2443 numaralı Kuruluş yasası ile demiryolları, karayolları ve köprüler inşaat etmek için, yapı işlerini yapmakla görevlendirilmiştir.

13.07.1972 tarihinde 1609 numaralı yasa ile Bayındırlık Bakanlığı’nın kuruluşu ve görevleri yeniden düzenlenmiştir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)