Kamu Kurumuna 250 Personel Alınacak

Kamu kurumu tarafından 250 personel alımı için iş ilanı yayınlandı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada Tıp Fakültesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere 250 adet sözleşmeli sağlık personeli alınacağı açıkladı.

Kamu Personeli Alımı 15.08.2020, 00:27 16.08.2020, 11:24
Kamu Kurumuna 250 Personel Alınacak

Kamu Kurumuna 250 Personel Alınacak

Kamu kurumu tarafından 250 personel alımı için iş ilanı yayınlandı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada Tıp Fakültesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere 250 adet sözleşmeli sağlık personeli alınacağı açıkladı.

Son başvuru tarihi 24 Ağustos 2020 olarak belirtilmiştir.

BAŞVURULARI ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

a). Müracaatlar, Üniversitemizin internet sitesi olan hastaneilan.selcuk.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır.

b). Başvuran adaylar sadece bir unvan için unvan kodunu belirterek başvuru yapabileceklerdir.

c). Başvuru Tarihleri şu şekildedir 10 Ağustos 2020  – 24 Ağustos 2020

d). Atanmaya hak kazanan kişilerin listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

e). Başvuru esnasından istenen belgelerin sorunsuz bir şekilde yüklenmesi için başvuran adayların başvurularını mobil cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesini tavsiye ediyoruz.

SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a. Başvuru yapan tüm erkek adayların resmi askerlik durum belgesi gerekmektedir.

b. Başvuran adaylarda deneyim ve hizmet şartı gerektiren unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veyahut 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli gerekmektedir.

c. Adayların aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler istenilen kısımlara yüklenecektir.

d. Başvuran bay bayan adayların Önlisans ve Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olduğunu gösterir resmi belge gerekmektedir.

f. Bay bayan adayların Adli Sicil Kaydı gerekmektedir. E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olması gerekiyor.

g. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. Yükseköğrenim önlisans ve lisans mezunu adaylar için e-devlet’ten alınacak barkodlu mezuniyet belgesi gerekiyor.

h. Başvuran bay bayan adaylar için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

j. Başvuran bay bayan adayların son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR

-. Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunları 48. maddesinin birinci fıkrasının A bendinde belirtilen aşağıdaki tüm genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

-. Tüm adayların Türk vatandaşı olmak.

-. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-. kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

Başvuran tüm adayların Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar işlememiş olması gerekmekte. İflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanmış olan malvarlıklarını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-. Tüm Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-. Tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

-. Başvuran tüm adayların ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

-. Başvuran tüm adayların ilan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak gerekiyor.

-. Tüm adayların daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)