Kamu Kurumuna 18 Farklı Meslekte Personel Alımı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından 18 farklı meslekte yeni personel alımı yayımlandı. TRT tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında 18 farklı meslek için personel alımı başvuru şartları açıklandı.

Kamu Personeli Alımı 23.07.2020, 15:39 23.07.2020, 21:34
Kamu Kurumuna 18 Farklı Meslekte Personel Alımı

Kamu Kurumuna 18 Farklı Meslekte Personel Alımı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından 18 farklı meslekte yeni personel alımı yayımlandı. TRT tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında 18 farklı meslek için personel alımı başvuru şartları açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlemeiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

TRT PERSONEL ALIMI İLANI LİNKİ AŞAĞIDA

https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından yeni personel alım ilanları TRT Kariyer sayfası üzerinden yayımlandı.

Yayımlanan yeni personel alım ilanları ile birlikte TRT'ye 18 farklı meslekte personel alınacağı bildirildi.

TRT 18 FARKLI MESLEKTE PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS ŞARTI YOK

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan adayların da başvuru yapacağı personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru tarihi açıklandı.

TRT bünyesinde çalışacak adaylar için başvuru şartları arasında adayların tecrübeli olması gerektiği aranmadığı bildirildi.

TRT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLAR

1. 18 Yaşından büyük olmak.

2. Verilecek görevi yaparken herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

3. Belirtilen alım ilanlarında gerekli şatları sağlamak,

4. Belirtilen dilleri akıcı ve düzgün konuşmak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)