Kamu Kurumlarına KPSS'siz Vasıfsız Personel Alımı

İŞKUR üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında 60 kamu kurumu tarafından deneyimli deneyimsiz KPSS'siz personel alım yapılacağı açıklandı.

Kamu Personeli Alımı 21.07.2020, 13:06 22.07.2020, 13:23
Kamu Kurumlarına KPSS'siz Vasıfsız Personel Alımı

Kamu Kurumlarına KPSS'siz Vasıfsız Personel Alımı

İŞKUR üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında 60 kamu kurumu tarafından deneyimli deneyimsiz KPSS'siz personel alım yapılacağı açıklandı.

60 kamu kurumları arasında belediyeler ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları olduğu görüldü.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlemeiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. En az ilköğretim mezunu olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

İŞKUR ÜZERİNDEN KAMU PERSONELİ ALIMI YAYIMLAYAN KURUMLAR AÇIKLANDI

Aşağıda bulunan linki kopyalayıp ilan sayfasına gidebilirsiniz

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)