Kamu Kurumlarına 1565 Memur Alımı Yapılacak

Yayınlanan iş ilanında KPSS 2020/1 tercihleri ışığında kamu kurumlarına 1565 devlet memuru istihdam edileceği ilan edildi. 46 değişik kamu kurumuna devlet memuru ataması için son başvuru tarihi 4 Ağustos 2020' dir.

Kamu Personeli Alımı 04.08.2020, 00:04 05.08.2020, 12:09
Kamu Kurumlarına 1565 Memur Alımı Yapılacak

Kamu Kurumlarına 1565 Memur Alımı Yapılacak

Yayınlanan iş ilanında KPSS 2020/1 tercihleri ışığında kamu kurumlarına 1565 devlet memuru istihdam edileceği ilan edildi. 46 değişik kamu kurumuna devlet memuru ataması için son başvuru tarihi 4 Ağustos 2020' dir.

ÖSYM tarafından bildirilen açıklamada KPSS 2020/1 tercihlerine yer verildi. Tercih kılavuzunda verilen bilgilere göre 2500 'den fazla kamu personeli alımı yapılacağı bilgsine yer verildi.

BELİRTİLEN GENEL ŞARTLAR

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 - otuz 30 yaşını geçmemiş olmak şartı.

3 - Kamusal haklardan yoksun olmamak şartı.

4 - Bilerek veya bilmeyerek yapılmış olan bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha çok hapis cezasına mahkum olmamak şartı.

5 -  TCK 53’üncü maddesi içinde belirtilen vakitler geçmiş bile olsa; bilerek yapılan bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar işlememk, zimmet, rüşvet almamak, hırsızlık yapmamak, dolandırıcılık yapmamak, sahtecilik yapmamak, görevi kötüye kullanmamak şartı.

6 - Anayasa düzene, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel içerikli dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu madde suçlarından hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

7 -  Görevini yapmaya engel olacak beden ve ruh hastalığı ile engeli bulunmamak şartı.

İSTENİLEN BELGELER

a. Mezuniyet diplomasının belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

b. Yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesi

c. KPSS Sonuç Belgesi

ç. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

d. 2 adet vesikalık biyometrik fotoğraf

Memur Ataması YapılacaK Kurumlar

1. İstanbul Üniversitesi

2. Kilis 7 Aralık Üniversitesi

3. Konya Teknik Üniversitesi

4. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

5. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

7. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

8. Munzur Üniversitesi

9. Muş Alparslan Üniversitesi

10. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

11. Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

12. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

13. Sakarya Üniversitesi

14. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

15. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

16. Tarsus Üniversitesi

17. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

18. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

19. Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md.

20. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

21. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

22. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

23. Vakıflar Genel Müdürlüğü

24. Yıldız Teknik Üniversitesi

25. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

26. Ankara Üniversitesi

27. Ardahan Üniversitesi

28. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

29. Bitlis Eren Üniversitesi

30. Çadırkaya Belediye Başkanlığı

31. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

32. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

33. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

34. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

35. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

36. Ege Üniversitesi

37. Erzurum Teknik Üniversitesi

38. Eskişehir Teknik Üniversitesi

39. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

40. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

41. Hakkari Üniversitesi

42. Iğdır Üniversitesi

43. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

44. İspir Belediye Başkanlığı

45. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

46. İstanbul Teknik Üniversitesi

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)