Kamu Kurumları 6219 Kamu Personeli Alımları! Kadro Dağlımı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 6219 kamu personeli alımı kadro dağılımı yayınlanmıştır. Kamu personeli ihtiyaçlarını belirleyen kurumların kadro tahsis tablosu haberimiz içeriğinde…

Kamu Personeli Alımı 12.06.2020, 00:38 20.06.2020, 11:57
Kamu Kurumları 6219 Kamu Personeli Alımları! Kadro Dağlımı

Kamu idare, kurum ve kuruluşların 6219 memur kadro tahsisi tablosunu yayınlayan Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yayınlanan ilanlar kapsamında farklı unvanlarda kamu personeli alımı yapılacağı ilan edilmiştir.

Bazı unvanlar ise şu şekilde; İcra Müdür Yardımcısı, İdare Memuru, Cezaevi Katibi, Ticaret Müfettiş Yardımcısı, Ticaret Uzman Yardımcısı ve Ticaret Denetmen Yardımcısı, Ticaret Müfettişi kadro tahsisleri arasında verilmiştir. Kamu personeli alımları kadro tahsisleri kontenjanları aşağıda verilmiştir.

Madde 1–1 Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Karara ekli -1- sayılı listede belirtilen atama sayılarına ilave olarak kullanabilecekleri atama kontenjanları yukarıda liste şeklinde verilmiştir.

Madde 2–(1) 20/2/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. “o) Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yapılacak atamalar,

Madde 3–(1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
Rıza Büyükkaya 12 ay önce
35 gün almamış olmak gibi şartlar la insanları açlığa işsizliğe götürüyorlar ayıptır günahtır.