Kamu Hastanesine Personel Alımı

Kamu kurumu tarafından personel alımı için personel alım ilanı yayınlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan personel alım ilanında Hemşire, eczacı, ebe olmak üzere 98 adet sağlık personeli alınacağı açıklandı.

Kamu Personeli Alımı 10.08.2020, 19:37 11.08.2020, 00:35
Kamu Hastanesine Personel Alımı

Kamu Hastanesine Personel Alımı

Kamu kurumu tarafından personel alımı için personel alım ilanı yayınlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan personel alım ilanında Hemşire, eczacı, ebe olmak üzere 98 adet sağlık personeli alınacağı açıklandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddelerinin b fıkrasına göre KPSS B grubu puanları sırası ile esas alınarak belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 10 Ağustos 2020 – 24 Ağustos 2020 olarak belirlenmiştir.

ÖZEL ŞARTLAR:

a – Başvuran adayların 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olması geremekte. Lisans mezunu adaylar için KPSS P3, Önlisans mezunu adaylar için KPSS P93, Ortaöğretim mezunu adaylar için KPSS P94 puanları esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanlarının, başvurmuş olduğu nitelik kodlarında aranan eğitim ve öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir. Eczacı pozisyonu hariç.

b – Başvuracak tüm adayların, başvurmuş olduğu nitelik kodlarının karşısında yer almakta olan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekiyor.

c – Başvuru yapan tüm adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veyahut yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmekte.

d – Adayların nöbet usulü çalışmasına engel bir durumumun bulunmaması gerekmekte.

BAŞVURULARIN ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a – Başvuracak adaylar Müracaatlar, iş ilanın resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. posta ile yapılan müracaatlar asla kabul edilmeyecektir.

b - Başvuracak adaylar ilan.yyu.edu.tr web adresinde yer almakta olan İş Talep Başvuru Formunu masa üstü bilgisayar ortamında doldurması gerekmekte. Adaylardan İstenen diğer belgeler ise ; öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi ve benzeri ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

c – Başvuran adaylar sadece tek bir unvan ve nitelik kodu belirterek başvuru yapabilirler. Adaylar birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yaparsa her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

a – Adaylar İş Talep Başvuru Formunu doldurmak zorundadır. Başvuru formu ilan.yyu.edu.tr siyesinde ulaşılacak ve başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

b – Öğrenim ve eğitim Belgesi gerekmektedir. Barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin onaylı bir sureti olması lazımdır.

c – Başvuran adayların 2018 yılı KPSS B grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı olarak getirmeleri gerekiyor. Adayların Kontrol kodlu KPSS Sonuç belgesi ÖSYM ile kontrol edilecektir. Adayların Yanlış beyanda bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır

d – Başvuran adayların deneyim Belgesi veya Sertifikaları eklemeleri gerekmektedir.

e – Başvuran adaylardan deneyim belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli.

f – Başvuran Tüm adayların Adli Sicil Kaydı gerekmekte

g – Başvuran erkek adaylar için  sskerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)