Kafkas Üniversitesi Sağlık Personeli Alımları Başladı

Kars Kafkas Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu olmak şartı ile personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan adayların başvuruları değerlendirilecektir. Kafkas üniversitesi Hemşire, eczacı, ebe, röntgen teknisyeni, laborant, psikolog, paramedik, odyolog ve tekniker branşlarından alım gerçekleştirecektir.

Kamu Personeli Alımı 01.08.2020, 20:12
Kafkas Üniversitesi Sağlık Personeli Alımları Başladı

Kafkas Üniversitesi Sağlık Personeli Alımları Başladı

Kars Kafkas Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu olmak şartı ile personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan adayların başvuruları değerlendirilecektir. Kafkas üniversitesi Hemşire, eczacı, ebe, röntgen teknisyeni, laborant, psikolog, paramedik, odyolog ve tekniker branşlarından alım gerçekleştirecektir.

2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 - KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi Fotokopisi

2- Lisans mezunları için 2018 KPSS (P3) ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puan grubu sınav sonuç belgesi.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

5- Fotoğraf 1Adet

ÖZEL ŞARTLAR

Manuel Lenf Drenajı-Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi (MLD/KBF) eğitimi aldığına dair sertifikaya sahip olmak.

Yeni Doğan İşitme Tarama Sertifikasına sahip olmak.

En az 80 saatlik, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinden veya MEB’den onaylı “Veteriner Anestezi” sertifikasına sahip olmak.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen en az 40 saat süreyle “Cerrahi Hastalarda Zor Hava Yolu Yöntemi ve Postoperatif Bakım” sertifikasına sahip olmak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak.

2. On sekiz yaşını tamamlamış olmak, otuz beş yaşından gün almamış olmak.

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4. 5237 numaralı TCK 53 üncü maddesi içinde yazılan vakitler bitmiş ve hükmün bildirilmesi geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile

5. Bilerek yapılan bir suçtan ötürü 1 sene veya daha çok hapis cezasına mahkûm olmamak.

6. TCK 53’üncü maddesi içinde belirtilen vakitler geçmiş bile olsa; bilerek yapılan bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

7. Anayasa düzene, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel içerikli dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu madde suçlarından hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8. Görevini yapmaya engel olacak beden ve ruh hastalığı ile engeli bulunmamak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)