İstanbul Ticaret Üniversitesi Personel Alımı Başladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alım ilanına göre; İstanbul Ticaret Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 18 Öğretim üyesi alımı yapılacak.

Kamu Personeli Alımı 03.08.2020, 23:09
İstanbul Ticaret Üniversitesi Personel Alımı Başladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Personel Alımı Başladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alım ilanına göre; İstanbul Ticaret Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 18 Öğretim üyesi alımı yapılacak.

RESMİ İLAN

İstanbul Ticaret Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerde bulunan kadrolara 2547 Kanunun ilgili maddeleri gereğince daimi kadroya göre eğitim elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi 20 Ağustos 2020' dir.

Personel alım ilânında belirtilmiş olan Profesör ve Doçent kadroları için başvurular ilan tarihilerinden itibaren Rektörlüğe başvuru yapılacaktır. Doktor Öğretim elemanı Üyesi kadrolarına başvurular için ise ilgili Fakülte Dekanlığına başvuru yapılacaktır.  Başvurmak isteyen adayların 15 gün içerisinde şahsen, kargo veya posta yoluyla başvuru yapacaktır. Personel alımı içi başvurmak isteyen adayların kargo veya postada meydana gelecek gecikmeleri dikkate alınmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR

-. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-. otuz 30 yaşını geçmemiş olmak şartı.

-. Kamusal haklardan yoksun olmamak.

-. Bilerek veya bilmeyerek yapılmış olan bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha çok hapis cezasına mahkum olmamak.

-. TCK 53’üncü maddesi içinde belirtilen vakitler geçmiş bile olsa; bilerek yapılan bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak.

Anayasa düzene ve bu düzenlerin işleyişine karşı çıkacak suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

-. Anayasa düzene, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel içerikli dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu madde suçlarından hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

-. Görevini yapmaya engel olacak beden ve ruh hastalığı ile engeli bulunmamak.

İSTENİLEN BELGELER

-. Mezuniyet diplomasının belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

-. Yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesi

-. KPSS Sonuç Belgesi

-. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

-. 2 adet vesikalık biyometrik fotoğraf

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)