İŞKUR Kamu İlanları! En Az İlköğretim 770 Kamu Personeli Alımı

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında kamuda iş arıyorum diyenler için farklı unvanlarda KPSS’li ve KPSS’siz olarak istihdam edilmek üzere İŞKUR kamu ilanları üzerinden 770 kamu personeli alımı yapılmaktadır. İşte tüm detaylarıyla haberimiz içeriğinde…

Kamu Personeli Alımı 01.07.2020, 14:57 01.07.2020, 19:50
İŞKUR Kamu İlanları! En Az İlköğretim 770 Kamu Personeli Alımı

Kamu Kurumlarında istihdam edilmek üzere farklı unvan ve branşlarda 770 kamu personeli alımı KPSS’li ve KPSS’siz olarak yapılmaktadır. Başvuru şartları ve alımlar görsel olarak aşağıda verilmiş olup İŞKUR üzerinden kamu personeli alımları yapılacaktır.

Genel Başvuru Şartları;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

3- 18 yaşını tamamlamış olması,

4- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,

5- Kamusal haklardan mahrum bulunmaması gerekiyor,

6- En az ilköğretim mezunu olmak,

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması,

8- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmemektedir.

9- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Not; Başvuruda bulunacak adaylar kamu iş ilan numaralarıyla; kişisel İŞKUR e-şube girişi yaptıktan sonra başvuru genel ve özel şartlarını taşımanız halinde, başvuru tarihleri içerisinde başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.

Başvuruda bulunmak için Link

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)