İŞKUR İlanları! Kamu Kurumları 5 Şehirde 94 Güvenlik Görevlisi Alıyor

Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden kamu iş ilanları üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 5 şehirde 94 güvenlik görevlisi alımları sona eriyor. İşte detaylar haberimizde…

Kamu Personeli Alımı 03.07.2020, 02:07
İŞKUR İlanları! Kamu Kurumları 5 Şehirde 94 Güvenlik Görevlisi Alıyor

İŞKUR kamu iş ilanları üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında ISUBÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Akdeniz Üniversitesi 94 güvenlik görevlisi alımı yapmaktadır.

Genel Başvuru Şartları;

• 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

• 18 yaşını tamamlamış olmak,

• İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olunması,

• Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

• Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

• Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Engelli kadroları hariç,

• Adaylar ilan verilen ilde veya ilçelerinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir,

• Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,

• Askerlik ile ilişiği olmamak yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak,

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

• Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

• İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

• Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

• Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

• Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır.

İŞKUR üzerinden yayınlanan kamu iş ilanları kapsamında kamu kurumlarına güvenlik görevlisi alımı detayları aşağıda resimli olarak verilmiştir. İlgilenen adaylar için başvurular nasıl olacak ve tüm detaylara ulaşmak için İŞKUR e-şube üzerinden şahsi şifrenizle giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)