İŞKUR En Az İlkokul 12 Şehre 43 Büro Personeli Alımı

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanda 12 şehre en az ilkokul 43 Büro Personeli alımı yapacağı duyuruldu. Genel alım şartları, istenilen belgeler ve daha fazlası haberimizin içeriğinde…

Kamu Personeli Alımı 25.06.2020, 20:12 26.06.2020, 23:36
İŞKUR En Az İlkokul 12 Şehre 43 Büro Personeli Alımı

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda 12 ilin kadrosuna katmak üzere en az ilkokul 43 Büro Personeli alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı yapacak olan illerimiz  İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon, Aksaray, Edirne, Hatay, Erzurum, Gaziantep, Balıkesir, Kocaeli, Ankara illeri alım yapacaktır. Genel alım şartları ve istenilen belgeler tüm ayrıntılarıyla haberimizde verilmiştir.

GENEL ALIM ŞARTLARI

 -Türk vatandaşı olmak. 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması,

-Kuruma kayıtlı işsiz olması,

-Emekli olmaması,

İŞKUR RESMİ WEB SİTESİ ALIM ŞEHİRLERİ

İŞKUR Başvurusu İçin Tıklayınız.

KamuPersoneliAlimi.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

 Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)