İhraç Edilen Memurların İkramiyeleri Veriliyor Mu

Kamu görevinden çıkarılan memurların emekli ikramiyeleri ve maaşları eksiksiz bir şekilde verilmektedir.

Kamu Personeli Alımı 15.04.2019, 20:00 16.04.2019, 16:50
İhraç Edilen Memurların İkramiyeleri Veriliyor Mu

Düzenleme Yapılmalı
Kamu görevi ifa ederken milli güvenliğe zararlı olduğu kabul edilen oluşumlara üye olduğu, irtibatlı ya da iltisaklı olduğu için kamu görevinden çıkarılan memurlara da ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Ancak aynı durumda olan bir kamu işçisi işten çıkarıldığı zaman kıdem tazminatı verilmemektedir. Çünkü kıdem tazminatı alma şartları sıkı bir şekilde belirlenmiş ve işçinin haksız olduğu durumlarda tazminata hak kazanılamamaktadır.

Aynı durumun memurlar için de getirilmesi gereklidir. Zira devlete zarara verecek bir yapıya hizmet eden memurlara bir de devlet eliyle ikramiye verilmesi makul bir yaklaşım değildir. Bunun yanı sıra irtibat ve iltisak kavramlarının da ne denli sorunlu olduğuna da değinmek gerekir. Zira bu kavramlar ceza hukukuna göre bir anlam ifade etmemektedir. İdare hukukunda ise 15 Temmuz sonrası uygulanmaya başlayan bir konudur.

İkramiye verilmemesi konusunda irtibat ya da iltisak yerine mahkeme kararlarının esas alınması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Zira kişilerin suçlu olduğuna ancak mahkemeler karar verebilir. Mahkeme kararıyla suçlu olduğu kesinleşenlerin ikramiyeleri kesilebilir. Zira İş Kanunu, kıdem tazminatı uygulamasında böylesi bir yönteme başvurmaktadır. Emekli maaşı konusunda ise farklı bir uygulama geliştirilebilir. Benzer durumlar ile ilgili olarak Avrupa ülkelerinin uygulamalarına bakılarak yeni bir yöntem oluşturulabilir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)