Gürpınar Belediyesine İlk Defa Atanmak Üzere 2 Kamu Personeli Alınıyor

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanla Van / Gürpınar Belediyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 2 adet kamu personeli alımı duyuruldu.

Gürpınar Belediyesine İlk Defa Atanmak Üzere 2 Kamu Personeli Alınıyor

Gürpınar Belediye başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 2 adet Mimar ünvanlı kamu personeli alımı yapılacaktır.

Alınacak kamu personelleri Teknik Hizmetler sınıfına tabi olarak çalışacak, lisans programlarının İngilizce Mimarlık bölümünden mezun, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 55 puan almış kadın ve erkek herkes başvurabilecektir.

Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler  ise şöyledir. İş Talep Formu, (Belediyeden ya da www.gurpınar.bel.tr adresinden temin edilecektir.), nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyede tasdik edilebilir.)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyede tasdik edilebilir.), görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır), erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan gerekmektedir.

İlgilenen adayların, sözlü sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihi olan, 19.11.2018 den 03.12.2018 Pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında),müracaatlarını yapabilirler Van-Gürpınar Belediyesi adresindeki Gürpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir, başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecektir, eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alımı daha detaylı incelemek için tıklayınız.

Kamu Personel Alımı

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 09:44
YORUM EKLE