Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 45 Adet İl Göç Uzman Yardımcısı Alıyor.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan ilanla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 adet İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 45 Adet İl Göç Uzman Yardımcısı Alıyor.

Yapılan ilana göre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine alınacak olan 45 adet İl Göç Uzman Yardımcısı ünvanlı kamu personelleri Genel İdare Hizmetleri Sınıfından alınacak olup 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesin de yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

İl göç uzman yardımsı alımı ile ilgilenen adaylar için sınava başvuru şartları şu şekildedir.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar arasından 45 adet kadroya 900 kişi yazılı sınava çağrılacaktır.

Sınava başvuru işlemleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından elden veya posta yoluyla alınacaktır. Başvuruda adaylardan üniversitenin internet adresinden elde edecekleri başvuru belgesi (doldurulmuş olarak ıslak imzalı ve beraberinde bir adet vesikalık fotoğraf), ilgili KPSS puan türünü gösterir ÖSYM sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ilgili lisans mezuniyetlerini gösteren lisans diplomalarının fotokopisi istenmektedir. Giriş Sınavı başvuruları 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp 07 Aralık 2018 Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir. Posta yoluyla gönderilen başvurularda gönderilme tarihi dikkate alınacaktır.

Ayrıntılı ilanı incelemek için tıklayınız.

Kamu Personel Alımı

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 08:51
YORUM EKLE