Gençlik Ve Spor Bakanlığı 350 Personel Alımı İlanı Yayınladı

Gençlik ve spor bakanlığı tarafından yayınlanmış kamu personel alımı ilan bilgilerinde kendi birimlerinde çalıştırılmak üzere 350 tane 4-B Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör alımı yapacak.

Kamu Personeli Alımı 27.08.2021, 00:00 28.08.2021, 00:42
Gençlik Ve Spor Bakanlığı 350 Personel Alımı İlanı Yayınladı

Gençlik Ve Spor Bakanlığı 350 Personel Alımı İlanı Yayınladı

4-B Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör alımı için başvuru yapacak olan kişilerin bütün şartları taşıması gerekiyor.


Başvuru Bilgileri Nedir?


Spor bakanlığı personel alımı için son başvuru tarihi 13.09.2021.

Adaylar başvurularını aşağıda yazılı olan adres üzerinden yapacaktır.

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr


Başvuru Şartları Nedir?


1.    Adaylar daha sonra belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adaylar feragat etmiş sayılacaktır.

2.    Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.

3.    Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

4.    Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boşalan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ile başarı sırasına göre bu kapsamda yapılacak bir sonraki alıma kadar göreve başlatılabilecektir.


Kamu İstenen Belgeler


Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi.

Mezun olunan eğitim kurumunun diploması.

Sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi.

Sağlık Raporu.

Adli sicil belgesi.

Askerlik durum belgesi.

İkametgah Belgesi.

SGK hizmet dökümü.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)
Kamu Personeli Alımı