Gazi Üniversitesi 100 Akademik Personel Alımı Yapıyor

Gazi Üniversitesine DPB tarafından yayımlanan ilana göre Rektörlük tarafından farklı unvanlarda 100 akademik personel alınacağını duyurdu. Alınacak personeller Yüksek-öğretim Kanununa göre yapılacaktır. Başvurular başlamış olup 23 Mayıs 2019 tarihinde sona erecektir. Başvuru genel ve özel şartları…

Kamu Personeli Alımı 10.05.2019, 04:36 10.05.2019, 04:37
Gazi Üniversitesi 100 Akademik Personel Alımı Yapıyor

Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurumlarına yeni iş ilanları yayımlandı. Buna göre Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne 100 akademik personel alınacağını DPB tarafından duyuruldu. Alımlar Üniversitemiz birimleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48.Maddesi hükümlerince Öğretim Üyesi alınacağı belirtilmiştir. Başvurular başlamış olup 23 Mayıs 2019 tarihinde sona erecektir.

Açıklamalar: Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete de yayın tarihi itibariyle 15 gündür. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değişik 23 – 24-E ve 26’ncı maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Doçent kadrosuna Profesörler Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ile kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemezler. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların: Başvuru dosyası Başvuru dilekçesi Gazi Üniversitesi resmi web sitesi sekmesinde bulunan dilekçe özgeçmiş yayın listesi 2 iki adet fotoğraf nüfus cüzdanı sureti doçentlik belgesi herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumda alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası akademik yükseltilme ve atanma kriterleri dosyası akademik yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesine uygunluk beyan formu htpp(//personel.gazi.edu.tr adresindeki formlar sekmesinde bulunan form ilgili form ekinde söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan akademik yükseltilme ve atanma kriterleri dosyasını fiziksel olarak dosya hazırlanacak. Yayın dosyası adayların özgeçmişi doçentlik belgesi başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren pdf formatında hazırlanmış olan 6 adet cd veya taşınabilir belleği ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacak. üniversitemiz rektörlüğü personel dairesi başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadroları için gerekli şartlar: başvuru dosyası başvuru dilekçesi htpp//personel.gazi.edu.tr adresindeki formlar sekmesinde bulunan dilekçe özgeçmiş yayın listesi 2 iki adet fotoğraf nüfus cüzdanı sureti doçentlik belgesi doçentlik unvanının hangi aşamada eser inceleme veya sözlü sınav alındığının ayrıca belgelendirmesi gerekmekte. Üniversitelerarası kurul başkanlığı doçentlik bilgi sistemi üzerinden alınacak belgeler de geçerli. İlgili adayın başvuru dilekçesinde doçentlik sözlü sınavına girmek istiyorum tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını ve akademik yükseltilme ve atanma kriterleri dosyası akademik yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesine uygunluk beyan formu htpp//personel.gazi.edu.tr adresindeki formlar sekmesinde bulunan form ilgili form ekinde söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan akademik yükseltilme ve atanma kriterleri dosyasını fiziksel olarak dosya hazırlanacak. Yayın dosyası adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren pdf formatında hazırlanmış olan, 4 adet cd veya taşınabilir belleğe ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacak. Üniversitemiz rektörlüğü personel dairesi başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmekte.

Doktora öğretim üyesi başvuru şartları:  başvuru dosyası başvuru dilekçesi htpp//personel.gazi.edu.tr adresindeki formlar sekmesinde bulunan dilekçe özgeçmiş yayın listesi 2  adet fotoğraf nüfus cüzdanı sureti lisans yüksek lisans, doktora belgesi yurtdışında alınan diplomaların YÖK Başkanlığınca verilen denklik belgesi onaylı yabancı dil belgesi herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını ve akademik yükseltilme ve atanma kriterleri dosyası akademik yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesine uygunluk beyan formu htpp(//personel.gazi.edu.tr adresindeki form sekmesinde bulunan form ilgili form ekinde söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan akademik yükseltilme ve atanma kriterleri dosyasını fiziksel olarak dosya hazırlanacak. Yayın dosyası adayların özgeçmiş, yayın listesi doktora belgesi bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren pdf formatı hazırlanmış olan, 4 adet cd veya taşınabilir belleği ve fiziksel olarak dosya hazırlanmayacak. ilgili dekanlık ve müdürlüğe şahsen teslim etmeleri gerekmekte.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)