Fırat Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel Alımı

Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada en az lise mezunu olmak şartı ile sözleşmeli personeli alımı yapılacağı bilgisi verildi. Personeli alımında başvurular bugün başladı.

Kamu Personeli Alımı 28.07.2020, 10:00 29.07.2020, 08:57
Fırat Üniversitesi  Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel Alımı

Fırat Üniversitesi  Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel Alımı

Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada en az lise mezunu olmak şartı ile sözleşmeli personeli alımı yapılacağı bilgisi verildi. Personeli alımında başvurular bugün başladı.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımında Eczacı kadrosu için KPSS şartı aranmadığına yer verildi. Diğer kadrolara başvuru yapacak adayların KPSS'den geçerli bir puan alması yeterli.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden müracaatını yapması gerekmektedir.

MÜLAKATSIZ ALIM

Üniversitenin personel alımı mülakatsız olacak. İlana başvuru yapanlar KPSS puan sıralamasına tabi tutulacak ve alım bu şekilde yapılacak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi (Eczacı kadrosuna başvuran adaylardan istenmektedir.)

2- Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)

3- Sertifika (Sadece sertifika şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir.)

4-Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

4-  Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

5- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

6- Görev/Hizmet belgesi sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi tarayarak sisteme yükleyecektir.

7- Sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan istenen sertifikalar, okunaklı bir şekilde taranarak sisteme yüklenecektir.

8- Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (11.08.2020 tarihine kadar) yapılabilecektir.

9- Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4. 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

6. Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlemeiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

9. Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

10. Eczacı unvanı hariç, 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,

11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)