En Az Lise Mezunu Zabıta Alımı Yapılacak

Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan ilanda en az lise mezunu vatandaşlar arasından zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Bugün yayımlanan duyuruda zabıta memurluğuna başvuruların 14 ile 18 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacağına yer verildi.

Kamu Personeli Alımı 26.07.2020, 16:48
En Az Lise Mezunu Zabıta Alımı Yapılacak

En Az Lise Mezunu Zabıta Alımı Yapılacak

Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan ilanda en az lise mezunu vatandaşlar arasından zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Bugün yayımlanan duyuruda zabıta memurluğuna başvuruların 14 ile 18 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacağına yer verildi.

BAŞVURU

İlana başvurular 14/ 09/ 2020 - 18/ 09/ 2020 tarihleri arasında (09:00-16:30 saatlerinde) Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre  yapılacak zabıta alımında başvuru genel koşulları şu şekilde;

-Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlemeiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların 2018-KPSS P3,  Önlisans mezunu adayların ise 2018-KPSS P93 ve lise veya dengi okul mezunu adayların ise 2018-KPSS P94 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olması gerekmektedir,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)