En Az 10 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından en az 10 bin lira maaşla çalışacak personel alınacağı bildirildi. Yayımlanan akademik personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı.

Kamu Personeli Alımı 29.07.2020, 11:26 31.07.2020, 00:14
En Az 10 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başladı

En Az 10 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından en az 10 bin lira maaşla çalışacak personel alınacağı bildirildi. Yayımlanan akademik personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı.

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Ayrıca ilanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmekte olduğu ve öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabileceği açıklandı.

Öte yandan adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacağı ifade edildi.

EN AZ 10 BİN LİRA MAAŞLA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Yayımlanan sağlık personel alım ilanında, "02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır." denildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.

- Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak,Burun, Boğaz Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi 1 kişi

Kulak, burun, boğaz hastalıkları alanında uzman, sublingual immünoterapi ve ani işitme kayıpları alanlarında çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Dr.Öğr.Üyesi 2 kişi

Gıda mühendisliği lisans mezunu olmak, Gıda bilimleri alanında doktorasını tamamlamış olmak, farklı diyet tiplerinin insan barsak mikrobiyotası üzerine etkileri, antioksidan etkileri ve prebiyotik potansiyelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4. 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

6. Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlemeiş olmak.
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak. Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)