Danıştay Başkanlığı En Az Lise Mezunu Memur Alacak

Danıştay Başkanlığı En Az Lise Mezunu Memur Alacak

Kamu Personeli Alımı 01.01.2020, 18:08 01.01.2020, 18:20
Danıştay Başkanlığı En Az Lise Mezunu Memur Alacak

Danıştay Başkanlığı‟nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanunu‟nun 12 inci maddesi ve Danıştay Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca memur ataması yapacaktır. Bu atamada 2018 KPSS (KPSS-P3, KPSS-P93 ve KPSS-P94)  puanı ve Danıştay Başkanlığı tarafından yapılacak olan sözlü sınav esas alınacak olup 6 adet Hizmetli kadrosuna atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Başvuru Tarihi:06-01-2020  Saat 9:00 başlayacak olup 10-01-2020 Cuma günü saat 17:00 sona erecektir.

Adaylar http://www.danistay.gov.tr sitesinden temin edecekleri başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra fotoğraflı e imzalı bir şekilde istenilen belgelerle birlikte Danıştay Başkanlığı başvuracaklardır.  Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi: Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA

Adaylarda Aranan Nitelikler

      1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 48‟inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
      2. 35 yaşını doldurmamış olmak (31/12/1985 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.),
      3. 2018-KPSS lisans ve ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSS-P3, ön lisans mezunları için KPSS-P93, ortaöğretim mezunları için KPSS-P94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Başvuruda İstenilen Belgeler

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

Başvuru Formu http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.).

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2018 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

Diploma aslı ve fotokopisi veya okul ya da noter onaylı mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi sureti veya e-devlet‟ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

Atama sözlü sınav ile yapılacaktır. Sözlü sınavına merkezi sınav da alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlanarak  ilan edilen kadro ssayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava  çağrılacaktır. Başarılı olabilmek için sözlü sınavdan en az 70 almak gerekmektedir.

Başarı Hesaplaması: KPSS puanının %60 + Sözlü sınav Puanın %40 şeklinde olacaktır.

Danıştay Başkalığının memur alım ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar (0)