Cumhurbaşkanı Erdoğan Memurlar İle İlgili Esnek Çalışma Genelgesini İmzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın attığı imza ile Resmi Gazete 'nin yeni sayısında önemli bir karar açıklandı. Resmi gazetede Yayınlanan yeni kararda kamu personellerine ve memurlara esnek çalışmanın geldiği açıklandı.

Kamu Personeli Alımı 26.08.2020, 11:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memurlar İle İlgili Esnek Çalışma Genelgesini İmzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Memurlar İle İlgili Esnek Çalışma Genelgesini İmzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın attığı imza ile Resmi Gazete 'nin yeni sayısında önemli bir karar açıklandı. Resmi gazetede Yayınlanan yeni kararda kamu personellerine ve memurlara esnek çalışmanın geldiği açıklandı.

UZAKTAN VE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLADI

Resmi Gazete üzerinden yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile korona virüs salgınının yayılma hızının en aza indirilmesi amacıyla genelge çıkarıldı.

Bu pandemi ile mücadeleyi ve salgının zararlarının azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmamak için ve kamu hizmetlerini aksatmama şartı ile çalışma biçimlerine bakılmaksızın kamu ve kurum ayrıca kuruluşlarında çalışmakta olan uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanları sağlanacaktır.

Buna ait esaslar Cumhurbaşkanlığına, bağlı ve ilişkili kurum ve kuruluşlar için üst yönetici olanlar.

Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları, (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.
Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmediklerinde idari izinli sayılacak

Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacaklar.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
Recep Tayyip 2 ay önce
Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan