Büyükşehir Belediyesi Bay Bayan 126 İtfaiye Eri Alımı! Yapılacak

Resmi Gazetede yayınlanan ilan kapsamında istihdam edilmek üzere kadrolu bay bayan 126 itfaiye eri alımı Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacağını duyurdu. İlgili adaylar için başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

Kamu Personeli Alımı 01.07.2020, 00:50 01.07.2020, 19:51
Büyükşehir Belediyesi Bay Bayan 126 İtfaiye Eri Alımı! Yapılacak

Büyükşehir Belediyesi 126 itfaiye eri alımı;

Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak alınacak olan 126 itfaiye eri alımı için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Belediyeler İtfaiye eri alımı yönetmeliği hükümlerince alınacağı ilan edilmiştir. Alımı yapılacak Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı başvuru şartları ve detayları verilmiştir. İlan kılavuzu sayfa sonunda eklenmiştir.

Genel Başvuru Şartları Neler;

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1- İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

2- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

3- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

4- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması gerekmektedir.

İTFAİYE ERİ ALIMI İÇİN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Sınava girmek isteyen adaylar, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

2- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

3- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.

4- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.

5- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.

6- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

7- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

8- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

9- 2 adet biyometrik fotoğraf, 1 adedi forma yapıştırılacağı açıklandı.

İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU YER, TARİH VE SÜRESİ;

20 Temmuz 2020 ile 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında (http://www.konya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mah, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklarıdır.

Not: Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru detaylarına ulaşmak için kılavuzu inceleyiniz.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)