Belediyelere Kamu Personeli Alımı Yapılacak

İki belediye başkanlığı tarafından yayımlanan duyurularda 50 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Zabıta memuru, memur, tekniker, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ kadrolarına yapılan personel alımı yapılacak.

Kamu Personeli Alımı 25.07.2020, 13:19 26.07.2020, 00:13
Belediyelere Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Belediyelere Kamu Personeli Alımı Yapılacak

İki belediye başkanlığı tarafından yayımlanan duyurularda 50 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Zabıta memuru, memur, tekniker, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ kadrolarına yapılan personel alımı yapılacak.

ÖZEL ŞARTLAR ve BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki evraklarla müracaatını yapacak.

1. Başvuru formu

2. Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

9. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Zabıta alımı dışındaki diğer ilanlar için başvuru evrakları şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile ya da elektronik olarak Bekilli Belediye Başkanlığı Bekilli/DENİZLİ adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) Eksik belgesi olanların başvuruları otomatik olarak reddedilecektir.

Bekilli Belediyesi memur alımı son başvuru: 28 Temmuz 2020.

AKINCILAR BELEDİYESİ

Memur kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Başvurular Akıncılar İlçesi, Fikret Tekin Cad. No: 2 adresindeki Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne adresine yapılacak. Zabıta kadrosu için şahsen, memur kadrosu için posta yolu ile başvuru yapılır.

Son başvuru: 27 Temmuz 2020

BEKİLLİ BELEDİYESİ

Zabıta alımı dışındaki diğer ilanlar için başvuru evrakları şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile ya da elektronik olarak Bekilli Belediye Başkanlığı Bekilli/DENİZLİ adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) Eksik belgesi olanların başvuruları otomatik olarak reddedilecektir.

Bekilli Belediyesi memur alımı son başvuru: 28 Temmuz 2020

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Bekilli ile Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesine yapılacak kamu personeli alımında başvuru genel şartları şu şekilde;

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlemeiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

5. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

7. Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

8. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)