Belediye Başkanlığına En Az Lise 15 Kamu Personeli Alımı

Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda İstanbul ili Sultangazi Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere en az lise 15 kamu personeli alımı yapacağı duyuruldu. Tüm detayları haberimizde…

Kamu Personeli Alımı 25.06.2020, 12:15 25.06.2020, 13:56
Belediye Başkanlığına En Az Lise 15 Kamu Personeli Alımı

Çalışma Bakanlığı üzerinden yayımlanan ilanda Sultangazi Belediyesi kadrosuna katmak üzere en az lise mezunu 15 kamu personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı yapacak olan Sultangazi Belediyesi 15 Zabıta Memuru olmak kamu personel alımı yapacağını belirtti. Genel alım şartları ve istenilen belgeler tüm ayrıntılarıyla haberimizde verilmiştir.

GENEL ALIM ŞARTLARI

 -Türk vatandaşı olmak. 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

-Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.sultangazi.bel.tr) temin edeceklerdir. 

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı 

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

BAŞVURU TARİHİ: 4 AĞUSTOS 2020- 10 AĞUSTOS 2020

BAŞVURU ADRESİ: Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulv. No:54 Sultangazi/İstanbul adresindeki Sultangazi Belediye Başkanlığına (Zemin Kat Başvuru Masası) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Sultangazi Belediyesi Personel Alımı Detayları İçin Başvuru Kılavuzunu İnceleyiniz.

KamuPersoneliAlimi.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

 Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)