Belediye Başkanlığına 40 Zabıta Alımı

Belediye başkanlığı tarafından ian edilen zabıta memuru alım ilanında 40 kişi istihdam edileceği açıklandı. Üsküdar belediye başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda KPSS P3 puan şartı ile en az 75 puan almış alanlar öncelikli olarak görevlendrilecek.

Kamu Personeli Alımı 12.08.2020, 12:39 13.08.2020, 00:08
Belediye Başkanlığına 40 Zabıta Alımı

Belediye Başkanlığına 40 Zabıta Alımı

Belediye başkanlığı tarafından ian edilen zabıta memuru alım ilanında 40 kişi istihdam edileceği açıklandı. Üsküdar belediye başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda KPSS P3 puan şartı ile en az 75 puan almış alanlar öncelikli olarak görevlendrilecek.

ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Üsküdar Belediye Başkanlığı birimlerinde 657 Devlet Memurları yasasına tabi olmak şartı ile görevlendirilmek üzere. Belediye Zabıta kanunlarına göre KPSS puan, KPSS taban puanı diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilmş olan kadrolara açıktan atama yolu ile zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar başvuru belgelerini 20 Ağustos 2020 tarihinden 31 Ağustos 2020 Pazartesi gününe kadar teslim etmeleri gerekir.

ADRES

Üsküdar belediyesi başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Başarı listesi Belediyenin internet adresinde (www.uskudar.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. otuz 30 yaşını geçmemiş olmak şartı.

3. Kamusal haklardan yoksun olmamak.

4. Bilerek veya bilmeyerek yapılmış olan bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha çok hapis cezasına mahkum olmamak.

6. TCK 53’üncü maddesi içinde belirtilen vakitler geçmiş bile olsa; bilerek yapılan bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

7. Anayasa düzene, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel içerikli dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu madde suçlarından hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8. Görevini yapmaya engel olacak beden ve ruh hastalığı ile engeli bulunmamak.

İSTENİLEN BELGELER

1. Mezuniyet diplomasının belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

2. Yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesi

3. Resmi KPSS Sonuç Belgesi

4. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair resmi belge

5. İki (2) adet vesikalık biyometrik fotoğraf

Sınav Konuları:

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)