Belediye Başkanlığı Kurumuna Devlet Memuru Alımı Yapılacak

Belediye başkanlığı tarafından yayınlanmış olan memur alımı iş ilanında belediye bünyesine istihdam yapılacağı duyuruldu. Üsküdar belediyesi başkanlığı tarafından yayınlanmış olan ilanda KPSS P3 75 puan şartı ile 40 zabıta memuru istihdam edileceği bildirildi.

Kamu Personeli Alımı 27.08.2020, 11:24 28.08.2020, 10:06
Belediye Başkanlığı Kurumuna Devlet Memuru Alımı Yapılacak

Belediye Başkanlığı Kurumuna Devlet Memuru Alımı Yapılacak

Belediye başkanlığı tarafından yayınlanmış olan memur alımı iş ilanında belediye bünyesine istihdam yapılacağı duyuruldu. Üsküdar belediyesi başkanlığı tarafından yayınlanmış olan ilanda KPSS P3 75 puan şartı ile 40 zabıta memuru istihdam edileceği bildirildi.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvuracak olan tüm bay ve bayan adayların başvuru evraklarını 20 Ağustos 2020 tarihinden 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir.

ADRES

Başvuru belgelerinin teslim edileceği adres Üsküdar belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Çavuş dere Caddesi Numara 35 ÜSKÜDAR - İSTANBUL

Tüm bay ve bayan adayların başarı listeleri Belediyemize ait internet web adresinde www.uskudar.bel.tr iş ilanından itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER NELERDİR

1.. Başvuran tüm adayların Mezuniyet diplomasının belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gerekmektedir.

2.. Yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesi

3.. Resmi KPSS Sonuç Belgesi

4.. Başvuran erkek adayların Askerlikle ilişkisi olmadığına dair resmi belgesi gerekmektedir.

5.. İki (2) adet vesikalık biyometrik fotoğraf

Sınav Konuları Nelerdir

1.. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.

2.. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

GENEL ŞARTLAR

1.. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.. otuz 30 yaşını geçmemiş olmak şartı.

3.. Kamusal haklardan yoksun olmamak.

4.. Başvuran tüm adayların Bilerek veya bilmeyerek yapılmış olan bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha çok hapis cezasına mahkum olmamak.

6.. TCK 53’üncü maddesi içinde belirtilen vakitler geçmiş bile olsa; bilerek yapılan bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

7.. Anayasa düzene, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel içerikli dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu madde suçlarından hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8.. Görevini yapmaya engel olacak beden ve ruh hastalığı ile engeli bulunmamak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)