Belediye Başkanlığı KPSS Puanıyla Memur Alımı

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan kapsamında memur olmak isteyen adaylar en az KPSS 50 puanla Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alımı yapılmaktadır. İlgilenen adaylar için başvuru şartları ve ilan kılavuzu haberimizde…

Kamu Personeli Alımı 05.06.2020, 00:53 20.06.2020, 12:22
Belediye Başkanlığı KPSS Puanıyla Memur Alımı

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan ilan çerçevesinde istihdam edilmek üzere Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde en az KPSS 50 puanla memur olmak isteyen adaylar için kaçırılmayacak fırsat sunuldu. Alımlar 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edileceklerdir.

Amasra Belediye Başkanlığı memur alımı unvanları ise şöyle İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı olmak üzere unvanların yönetmeliğine göre istihdamlar gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuruda bulunurken KPSS türü ve KPSS puanı ile diğer şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları Neler; 657 sayılı devlet memurları 48’inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinde belirtilen şartlara haiz olunması gerekmektedir.

1- Türk Vatandaşı olması, 

2- Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,

4- Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması,

6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını haiz olunması,

Kadro unvanları, sınıfı, kadro derecesi, sayısı, niteliği, cinsiyeti, KPSS puan türü ve KPSS taban puanı detaylı olarak aşağıda resimli olarak verilmiştir.

Başvuru Tarihi ve Şekli; Başvuru 08 Haziran 2020 tarihinden 12 Haziran 2020 tarihine kadar Amasra Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne ilan kılavuzunda istenilen belgelerle birlikte şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için ilan kılavuzunu inceleyiniz.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)