Belediye Başkanlığı Bünyesine Bay-Bayan Kamu Personeli Alımı

Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda Sivas ili Zara Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere bay-bayan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Tüm detayları haberimizde…

Kamu Personeli Alımı 26.06.2020, 00:32 26.06.2020, 21:59
Belediye Başkanlığı Bünyesine Bay-Bayan Kamu Personeli Alımı

Çalışma Bakanlığı üzerinden yayımlanan ilanda Zara Belediyesi kadrosuna katmak üzere bay- bayan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı yapacak olan Zara Belediyesi 1 Muhasebeci olmak üzere kamu personeli alımı yapacağını belirtti. Genel alım şartları ve istenilen belgeler tüm ayrıntılarıyla haberimizde verilmiştir.

GENEL ALIM ŞARTLARI

- Türk vatandaşı olmak, 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

- Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 

- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

- Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.zara.bel.tr internet adresinde temin edilecektir, 

-Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

- Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

-Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
-KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı 

- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

BAŞVURU TARİHİ: 3 AĞUSTOS 2020- 7 AĞUSTOS 2020

BAŞVURU ADRESİ: Elektronik ortamda, Belediyemiz www.zara.bel.tr internet adresine veya zara@zara.bel.tr e-mail adresine, Zara İlçesi Kızılırmak Mahallesi Emniyet Sokak No:2 Zara/SİVAS adresindeki Zara Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir.

Zara Belediyesi Personel Alımını Detayları İçin Kılavuzu İnceleyiniz

KamuPersoneliAlimi.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

 Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)