Belediye 5 Unvanda 8 Memur Alımı İlanı

Belediye bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Bekilli Belediyesinde istihdam edilmek üzere bilgisayar işletmeni, vhki, memur, tekniker ve zabıta memuru alımı yapılacaktır. Tüm detaylar haberimizde…

Kamu Personeli Alımı 25.06.2020, 11:04 25.06.2020, 13:51
Belediye 5 Unvanda 8 Memur Alımı İlanı

Yayınlanan ilan kapsamında Bekilli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere bilgisayar işletmeni, vhki, memur, tekniker ve zabıta memuru alımı 5 unvanda 8 memur alımı ilanları verilmiştir. İlgilenen adaylar için başvuru genel ve özel şartları aşağıda verilmiştir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

• İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet

• Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

• Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin  dilekçe vermek, Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

ADAYLARIN BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

• İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından “ KPSS “ alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

• Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 160 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

• Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

BAŞVURUDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.bekilli.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

2. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.

3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.

4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

8. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.

BAŞVURU YERİ TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

• Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için şatları neler;

• Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 14.07.2020 tarihinden 28.07.2020 SALI günü saat 17.00 ye kadar mesai günlerinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında, müracaatlarını yapabileceklerdir.

• Adaylar başvuru belgelerini: Elektronik ortamda, Belediyemiz www.bekilli.bel.tr internet adresine,Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bekilli Belediye Başkanlığı Bekilli/ DENİZLİ adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır. Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Bekilli Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğüne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacağı ilan edilmiştir.

İlan kılavuzunu inceleyiniz.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
Dnt 9 ay önce
Ön lisanstan 60 isteyip lisanstan 65 istiyor çok ilginç gerçekten