Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

Yayınlanan Personel ilanında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 27 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Alım yapılacak öğretim görevlileri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde istihdam edilecektir.

Kamu Personeli Alımı 03.08.2020, 22:16 04.08.2020, 15:24
Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

Yayınlanan Personel ilanında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 27 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Alım yapılacak öğretim görevlileri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde istihdam edilecektir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi istihdam edeceği 27 Öğretim Üyesi 3 farklı unvanda olacak. Üniversitenin alım yapacağı branşlar Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olacağı belirtildi.

Başvuracak olan adaylardan Lisans, yüksek lisans ve doktora Diplomalarının tasdikli sureti isteniyor.

Son başvuru tarihi 12 Ağustos 2020 tarihinde bitmiş olacaktır.

Yurt dışı ülkelerden alınmış olan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin mutlaka onaylanması gerekmektedir.

Bu iş ilanı kadrolarına görevli ataması, rektörlük tarafından sadece dört (4) yıllığına yapılır. Her göreve atanma süresi 4 yılın sonunda kendiliğinden son bulur. Görev süresi sona erenler rektörlük tarafından istenirse yeniden atanabilirler.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine Doçent veya Profesörlük için başvuracaklarda Doçentlik belgesinin tasdikli sureti istenmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. otuz 30 yaşını geçmemiş olmak şartı.

3. Kamusal haklardan yoksun olmamak.

4. Bilerek veya bilmeyerek yapılmış olan bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha çok hapis cezasına mahkum olmamak.

6. TCK 53’üncü maddesi içinde belirtilen vakitler geçmiş bile olsa; bilerek yapılan bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

7. Anayasa düzene, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel içerikli dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu madde suçlarından hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8. Görevini yapmaya engel olacak beden ve ruh hastalığı ile engeli bulunmamak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)