6 kamu kurumu KPSS'siz KPSS'li personel alacak!

KPSS'li KPSS'siz yayımlanan personel alım ilanlarında erkek kadın adayların başvuru yapacağı açıklandı. Kamuya yapılacak personel alım ilanlarına başvuru yapmak için detaylar aşağıda bulunmakta.

Kamu Personeli Alımı 05.07.2020, 15:13
6 kamu kurumu KPSS'siz KPSS'li personel alacak!


6 kamu kurumu KPSS'siz KPSS'li personel alacak!

Başvurular 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.

205 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Toplamda 205 kişi için yayımlanan personel alım ilanlarına adayların en son 6 Temmuz Pazartesi gününe kadar başvuru yapması gerektiği bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAYAN ADAYLAR BAŞVURU YAPABİLİR

Kamu kurumları ve üniversiteler tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında KPSS'li ve KPSS'siz başvuru şartlarını sağlayan adayların başvuru yapabileceği açıklandı.

KAMU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. En az ilköğretim mezunu olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
TAHA AKÇAY 11 ay önce
Kanunlara göre 50 kişi çalışılan yere bir engelli çalıştırmak mecburiyeti var.Yoksa o kanun yürürlükten kalktım?