5 Devlet Kurumuna 503 Personel Alımı Yapılacak

Türkiye genelinde farklı şehirlerde bulunan bir 5 farklı devlet kurumu kendi bünyelerinde istihdam edilmek üzere memur alımı, zabıta memuru alımı ve sağlık personeli alımı olmak üzere toplamda 503 adet personel alımı yapılacaktır.

Kamu Personeli Alımı 05.12.2020, 00:34 06.12.2020, 00:33
5 Devlet Kurumuna 503 Personel Alımı Yapılacak

5 Devlet Kurumuna 503 Personel Alımı Yapılacak

Türkiye genelinde farklı şehirlerde bulunan bir 5 farklı devlet kurumu kendi bünyelerinde istihdam edilmek üzere memur alımı, zabıta memuru alımı ve sağlık personeli alımı olmak üzere toplamda 503 adet personel alımı yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri Alımı ilanı başvuru tarihi 27.11.2020 tarihinde başlayacak ve 3.01.2021 tarihinde başvurular sona erecektir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üstünden elektronik olarak başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak için indirmeleri gerekiyor.

Beyoğlu Belediyesi 30 Düz Memur Alımı

Beyoğlu Belediyesi Düz Memur Alımı ilanına başvuru tarihi 28.12.2020 tarihinde başlayacak ve 04.1.2021 tarihinde son bulacaktır.

Başvuru yapmak isteyen kişiler aşağıda yazılı olan adrese  şahsen veya posta yolu ile başvuru yapabilirler.

Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 Beyoğlu - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı ilanına başvuru tarihi 28.12.2020 tarihinde başlayacak ve 04.1.2021 tarihinde son bulacaktır.

Başvuru yapmak isteyen kişiler aşağıda yazılı olan adrese  şahsen veya posta yolu ile başvuru yapabilirler.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 163 adet Sağlık Personeli Alımı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sağlık personeli alımı ilanı son başvuru tarihi 10.12.2020 olarak açıklanmıştır.

Başvuru yapmak isteyen bütün adayların www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak kuruma şahsen başvurmaları gerekiyor.

Çorum Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alımı

Çorum belediyesi Zabıta memuru alımı ilanı 04.01.2021 tarihinde başlayacak ve 08.01.20221 yılında son bulacaktır.

Başvuracak olan adayların Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları zorunludur.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi gerekmektedir.

2. 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel Alımı ilanına başvuracak tüm Bay bayan adayların Diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gerekmektedir.

3. 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Yabancı Okul Mezunu adaylar için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gerekmektedir.

4. 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel Alımı ilanına başvuracak tüm erkek Adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gerekmektedir.

5. 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı.

6. 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğraf gerekmekte ve bir adedi forma yapıştırılacaktır.

7. 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gerekmektedir.

8. 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gerekmektedir.

9. 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gerekmektedir.

10. 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Fotoğraflı öz geçmiş gerekmektedir.

11. 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR

1 - 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel alımı ilanına başvuracak Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

2 - 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel alımı ilanına başvuracak kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekmektedir.

3 - 5 Adet Devlet Kurumuna 503 Personel alımı ilanına başvuracak affedilmiş olsalar bile devletin ve milletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olması gerekiyor.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)