5 Belediyede Memur Alımı Başladı

Beş Belediye bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından memur, şoför, zabıta, itfaiye eri, kamu personeli alımı için başvuru duyurusu bugün yayımlandı.

Kamu Personeli Alımı 21.07.2020, 12:13 21.07.2020, 18:32
5 Belediyede Memur Alımı Başladı

45 KPSS Şartı İle 5 Belediyede Memur Alımı Başladı

Beş Belediye bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından memur, şoför, zabıta, itfaiye eri, kamu personeli alımı için başvuru duyurusu bugün yayımlandı.

PERSONEL ALAN KURUMLAR VE KADROLAR

Derepazarı Belediyesi mühendis, şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı alımı

1. Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memur alımı

2. Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alımı

3. Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru alımı

4. Çeltikçi Belediyesi memur, şoför ve itfaiye eri alımı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlemeiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)